Uudet digipedataidot 0-100! ilmoittautuminen nyt auki!

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen aikatauluihin tästä

tÄYDENNYSKOULUTUSTA

DIGIPEDAGOGIIKASTA

Digipedataidot nollasta sataan on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke opettajille.

Lähestymme koulutuksissa digitaitoja lempeästi pedagogiikka edellä huomioiden lähtökohtien ja tarpeiden moninaisuuden.

Inhimillistä ja lempeää

tietotekniikkaa

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat  perusopetuksen opettajat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea digipedagogisissa taidoissa.

Koulutuksia voi suorittaa etänä verkkokoulutuksena joko itsenäisesti tai ohjatusti.

Aikaisemmilta toteutuskerroilta kesken jääneet osiot on mahdollista saattaa loppuun. 

 

  Neljän osion

  kokonaisuus (9 OP)

  • Inhimillinen tietotekniikka – opettajan digipedagogisen osaamisen perusteet 2 op
  • Vuorovaikutteiset  oppimisympäristöt – digimateriaalien suunnittelu ja parhaat käytänteet 2 op
  • Digipedagogiikka tukemassa oppimisen haasteissa2 op
  • Digipedagogiikan kehittäminen omassa työssä 3 op

  Hanke alkaa syksyllä 2022 ja kestää jouluun 2023 asti

  Mahdolliset kysymykset hankkeesta:

  hanna.koistinen@uef.fi

  jari.kukkonen@uef.fi

  MATERIAALEJA

  Sovellusvinkki: Animaatiot

  Tässä sovellusvinkki! Animaation tekeminen on yksi Uusissa lukutaidoissa esitellyistä tuottamisen tavoista. Tavoitteina peruskoulussa on seuraavanlaiset taidot: Esikoulussa Tehdään leikillisiä animaatioita. 1-2 luokilla oppilas... Osaa ohjatusti tehdä animaation. 3-6...

  lue lisää

  Blooket

  Blooketin avulla voit lisätä pelillisyyttä omaan opetukseesi. Blooketissa voi pelata erilaisia pelejä, joissa esiintyy monivalintakysymyksiä. Tutustu lisää päivän Thinglinkistä! Thinglink - Blooket

  lue lisää

  Koulutusvinkki: JoMa- täydennyskoulutusohjelma

  Joustavaan matematiikkaan (JoMa) -täydennyskoulutusohjelma tarjoaa paljon erilaisia kursseja matematiikan opetuksen tueksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Vinkkauksen kohteenamme ovat erityisesti ohjelmointiin ja matemaattiseen ongelmanratkaisuun keskittyvä...

  lue lisää

  Classroom Screen

  Tässä sinulle sovellusvinkki! Tutustutaan sivustoon nimeltä classroomscreen.com, jossa voit tehdä itsellesi luokkaan heijastettavan taulun tai arvottua ryhmäjaot. Classroom screen on tunnettu erityisesti toimintaa ohjaavista kuvista ja toiminnoista. Thinglink -...

  lue lisää

  Teemawebinaari- Digitaidot ja digierko

  Tämä teemawebinaari tarjoaa monia vinkkejä alakoulun oppimiskokonaisuuksiksi, joissa yhdistyvät niin laaja-alaiset oppimistavoitteet kuin uusien lukutaitojenkin osaamistavoitteet. Lea Ollila esittelee webinaarissa monia omassa luokassaan toteutettuja kokonaisuuksia...

  lue lisää

  Uudet lukutaidot- kehittämisohjelma

  Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologian taitoja, medialukutaitoja sekä ohjelmoinnillista osaamista.Pääset tutustumaan uusiin lukutaitoihin Thinglink-linkkimme kautta, sekä suosittelemme...

  lue lisää