Digipeda ja luovat teknologiat

Digipeda ja luovat teknologiat on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke opettajille. Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Tavoitteenamme on tukea digitaalisten laitteiden ja sovellusten monipuolista sekä pedagogisesti tarkoituksenmukaista käyttöä.

Koulutuksessa pääset kehittämään omia digipedagogisia taitojasi sekä omaa digipystyvyyttäsi!

Inhimillistä tietotekniikkaa

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen opettajat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea digipedagogisissa taidoissa. Koulutus sopii myös varhaiskasvatuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

 
 

Neljän osion kokonaisuus

Koulutus koostuu neljästä koulutusosiosta, jotka muodostavat toisiaan tukevan pedagogisesti ja ammatillisesti mielekkään kokonaisuuden.

 

Osallistujille maksuton koulutus

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia (koulu/opettaja vastaa itse mahdollisista matka-. sijais- yms. kuluista). Koulutukset toteutetaan 1,5 lukuvuoden kestoisen hankekauden aikana.

Ohjattu koulutus järjestetään yhteensä kolme kertaa hankekauden aikana vuosina 2024-2025. Koulutuksen itsenäinen toteutus on suoritettavissa koko hankekauden ajan.

Kaikki koulutusosiot järjestetään kokonaan etänä.